Käytönvalvonta

Yrityksen henkilöstöllä on Turvatekniikan keskuksen myöntämät pätevyydet nestekaasun laajamittaisen varastoinnin käytönvalvojan tehtäviin. Näissä tehtävissä on perehtyminen turvallisuusasioiden tarkkaan hoitamiseen ensiarvoisen tärkeää.

Valvonnassamme kulkee vuosittain yli kahdeksan miljoonaa kiloa nestekaasua ja pätevyyksiemme avulla voimme hoitaa myös pienempien, nestekaasua käyttävien laitosten käytönvalvojan tehtävät.