Lämpökuvaus

Mitä on lämpökuvaus?

Lämpökuvaus on menetelmä, jossa lämpökameran avulla mitataan tutkittavan kohteen pintalämpötiloja. Mittaustulokset esitetään lämpökuvana, jossa värejä käyttämällä saadaan näkyville kohteen lämpötilajakauma.

Lämpökuvaus on nopea tutkimusmenetelmä, jossa rakenteita tai laitteita purkamatta voidaan analysoida kohteen ominaisuuksia ja kuntoa. Tyypillisiä lämpökuvauksen kohteita ovat mm. kiinteistöt, kaukolämpöverkostot, sähköverkot ja teollisuuden kunnossapito.

Miksi lämpökuvaus?

Teollisuuden tuotantokatkokset ja tulipalot aiheuttavat vuosittain miljoonien vahingot. Kiinteistöjen putkistovuodot, kosteus- ja homeongelmat ovat jokapäiväinen puheenaihe. Rakenteiden lämpö- ja ilmavuodot laskevat asumisviihtyisyyttä ja lisäävät energiankulutusta. Ongelmat voidaan selvittää asiantuntevan lämpökuvauksen avulla. Lämpökuvauksen takaisinmaksuaika voi olla yllättävän lyhyt.

Miten lämpökamera toimii?

Jokainen kappale lähettää sähkömagneettista infrapunasäteilyä, jota ihmissilmä ei havaitse. Lämpökamera on infrapunasäteilyn ”vastaanotin”, jossa matriisi-ilmaisimen muodostama kuva koodataan lämpötila-alueiksi. Kuvaustuloksia voidaan analysoida monipuolisesti tietokoneella ja tulokset raportoidaan digitaalisessa muodossa tai paperille tulostettuna.

Tuoteryhmät

 • Kiinteistöjen ja teollisuuden kertaluonteisissa kuvaustilanteissa
 • esim. vuotojen, putkistojen yms. paikallistaminen
 • sähkökeskuskuvaukset
 • hinnoittelu: työhön käytetty aika (kuvaus ja raportointi) sekä matkakustannukset, minimiveloitus käytössä
 • Ratu 1213-S ohjetiedoston mukaisesti kiinteistön ulkovaipan kuvaus
 • Taloteknisten laitteiden kuvaus
 • Raportointi
 • Kiinteähintainen,  matkakustannukset veloitetaan
 • Kiinteistön sisä- ja/tai ulkopuolinen kuvaus
 • Tilaajan kanssa sovitaan kuvauksen tavoite, laajuus ja raportointitapa
 • Veloitus sovitaan tilaajan kanssa
 • Kiinteistöille ja teollisuuden kunnossapitoasiakkaille
 • Teollisuuden sähkökeskuskuvaukset
 • Tilaajan kanssa sovitaan etukäteen lämpökuvaajan käyttämä työaika, joka käytetään tilaajan osoittamiin erilaisiin lämpökuvaus- ja analysointitehtäviin
 • Tarvittavat ko työaikana tehtävät raportit sisältyvät hintaan
 • Kiinteähintainen veloitus samoin kuin mahdollisten lisätöiden veloitus sovitaan tilaajan kanssa etukäteen

Vuosisopimuskuvaus

 • Perustuu pitkäaikaiseen sopimukseen, jossa määritellään tarkastuskohteet, tarkastusvälit ja mahdollisen raportointijärjestelmän laajuus sekä muut yksityiskohdat