Pullohuolto

Direktiivien mukaan EU:ssa käytettävät nestekaasupullot on tarkastettava ja huollettava määräajoin.

Vuodesta 1995 lähtien Vakka-Kaasu Oy on tarkastanut suurimman osan Suomessa käytettävistä nestekaasupulloista. Pullotarkastuksia ja -huoltoja teemme Suomessa toimiville nestekaasun täyttölaitoksille.  Pullokoot vaihtelevat 2 kg:sta 33 kg:n pulloihin ja materiaaleina ovat teräs, alumiini ja komposiitti.

Erikoispalveluina ovat mm. kuumailmapallojen polttoainesäiliöiden tarkastukset ja huollot sekä nestekaasutrukkien kiinteiden säiliöiden tarkastukset ja huollot.

Akreditoituna tarkastuslaitoksena toimii Dekra Oy, joka on yhteistyökumppanimme.

Pullojen täyttöä tai vähittäismyyntiä yrityksellä ei ole.